Nên thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng mọi dữ liệu, thực tế và thông tin về nhu cầu và những thông tin cơ bản của đối phương, kể cả mục tiêu đàm phán của họ.