Có rất nhiều "đồng tiền" kỳ lạ từng tồn tại trong lịch sử nhân loại. Đó có thể là muối, bánh trà, hồ tiêu hay đơn giản chỉ là chữ thập Kantanga.