9g sáng nay 20-10, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội, dự kiến Quốc hội làm việc trong 31 ngày.