Khi có nhiều hợp đồng xuất khẩu “khủng” thì nhiều doanh nghiệp Việt lại… lo.