Doanh nghiệp, địa phương 2 nước đã thúc đẩy hợp tác tại hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam lớn nhất từng tổ chức tại Nhật.