Ông Tống Hải Nam, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, Việt Nam có khả năng được ký lại biên bản ghi nhớ bình thường về hợp tác lao động với Hàn Quốc.