Mây đen đang che phủ nền kinh tế của khu vực nhiều dầu lửa này trong bối cảnh giá dầu rớt thê thảm...