Tăng trưởng GDP cao nhất trong 10 năm trở lại đây, các chỉ số kinh tế khác cũng có nhiều khởi sắc... là những nét đáng chú ý trên bức tranh vĩ mô 2017.