Khu vực Đông Nam Á có thể có một nền kinh tế Internet có tổng trị giá 200 tỉ USD vào năm 2025.