Theo số liệu mới công bố của Cục thống kê TP Hà Nội, ước tính năm 2015, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) TP Hà Nội tăng 9,24% so cùng kỳ năm trước.