Ông Huỳnh Thế Du, Giám đốc Đào tạo Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright cho biết như vậy ở cuộc tọa đàm BizTALK: “Làm ăn gì năm 2016?” vào hôm nay tại FLC Samson Beach & Golf Resort, Thanh Hóa