Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cho biết trong biên bản cuộc họp 2/6, cuộc họp đã tổ chức trước cuộc trưng cầu dân ý của Anh, cuộc bầu cử rời khỏi EU của Anh có thể có tác động tiêu cực đáng kể đối với khu vực eurozone, làm giảm triển vọng tăng trưởng vốn đã đang đối mặt với những khó khăn.