Hạ tầng giao thông hoàn thiện, tiện lợi đã kéo nhà đầu tư đến với Đồng Nai ngày một nhiều hơn, kích thích kinh tế phát triển, làm tăng nhu cầu nhân lực, dẫn tới tăng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai.