Dù tình hình kinh tế hiện tại có thể đang xấu đi, nhưng châu Phi vẫn là một châu lục rất khác so với cách đây 2 thập niên.