Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố họ cần có sự tiếp cận không giới hạn đối với nền kinh tế Canada.