Kính cường lực Gorilla, vốn là tiêu chuẩn trên những mẫu smartphone hiện đại từ nhiều năm nay, có thể sẽ là một tiêu chuẩn mới trên ô tô - phương tiện giao thông phổ biến nhất toàn cầu hiện nay.