Theo báo cáo từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường các nước thành viên G20 trong 7 tháng đầu năm 2016 đạt 75,22 tỷ USD, tăng 9,4% (so với cùng kỳ năm trước) và chiếm 77,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.