Đồng bộ biển quảng cáo hai màu xanh - đỏ trên phố Hà Nội. Dư luận ngày qua ngỡ ngàng với “trăm biển hiệu như một” tại tuyến đường kiểu mẫu ở Hà Nội.