Tiến sĩ Trần Du Lịch ví cách xử lý nợ xấu không cần dùng ngân sách và việc nhà điều hành gỡ khó từng khoản vay cho doanh nghiệp là giải pháp "không giống ai" nhưng hiệu quả.