Xu hướng kiện phòng vệ thương mại ở các thị trường chắc chắn sẽ còn tăng mạnh