Theo thống kê mới nhất, tính đến hết tháng 9-2015, hệ thống thanh tra tài chính đã thực hiện 69.576 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và kiến nghị thu hồi trên 9.163 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.390 tỷ đồng.