Tôi rất băn khoăn về khả năng sinh lời khi bán sản phẩm này dịp cận Tết? (Quốc Nhân).