NHNN muốn kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình lãi suất NH, tránh những biến động không đáng có. Trên cơ sở đó NHNN đưa ra điều chỉnh cho phù hợp để đạt được mục tiêu của Chính phủ.