Chỉ số PMI của Việt Nam tăng nhẹ trong tháng 8; Kia Motors bị phạt bồi thường 373 triệu USD cho nhân viên; Ấn Độ đã thu hồi gần hết các tờ tiền mệnh giá lớn; Khan hiếm cát xây dựng, nhiều nước dừng xuất khẩu