Trong 8 nhóm ngành lao động các nước thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được phép di chuyển tự do thì kĩ sư được dự đoán là ngành dịch chuyển nhiều nhất, theo ông Simon Matthews - chuyên gia tư vấn nhân sự.