Một câu hỏi được nhiều người đặt ra là vì sao những quốc gia có nền nông nghiệp áp dụng những KHCN tiên tiến nhất như Pháp, Bỉ lại rơi vào cuộc khủng hoảng nông nghiệp?