Sản lượng xuất khẩu dầu và LNG của Qatar khó bị ảnh hưởng, ngay cả nếu các con tàu của họ bị cấm đi qua vùng biển của Arab Saudi và UAE.