Những rủi ro hiển hiện nhưng thường bị bỏ qua có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng kinh tế ở Trung Quốc