TS. Lương Hoài Nam cho rằng nếu việc áp giá sàn trở thành hiện thực sẽ khiến cho thị trường hàng không bị “hành chính hoá” thay vì được "thị trường hoá" nhiều hơn nữa theo xu thế chung.