Điều tra cho thấy vụ tắm máu thủ đô Pháp đêm 13-11 đã được tổ chức ngay trước mũi an ninh Pháp, bọn khủng bố sử dụng những công cụ của cuộc sống hàng ngày để thực hiện ý đồ tàn độc.