Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Nghi Sơn từ hơn 18.600ha lên 106.000ha, đánh dấu bước phát triển mới; đồng thời khẳng định vị thế của Khu kinh tế Nghi Sơn trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Thanh Hóa và cả khu vực Bắc Trung Bộ.