Lần đầu tiên tại Hà Nội, sẽ xuất hiện khu phức hợp tiện ích xứng tầm 5 sao, tiêu chuẩn quốc tế, có quy mô 1,7ha với số vốn đầu tư lên tới hơn 200 tỷ đồng tại khu đô thị cao cấp ParkCity Hanoi.