Sau 19 năm hoạt dộng, VSIP Group đã thu hút 7,8 tỷ USD đầu tư vào bảy khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) trên cả nước.