Ngày 18/4, tại thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, UBND tỉnh Nam Định tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông.