Một thỏa thuận thương mại tự do như TPP không phải là sự thay thế cho một chiến lược kinh tế toàn diện nào đó.