Nếu Uber thất thủ tại thị trường Singapore, vị thế thống trị trên toàn cầu của hãng có thể bị lung lay.