“Dệt may Việt Nam có nhiều lợi thế để tiếp cận các thị trường lớn so với Trung Quốc, có khả năng qua mặt Bangladesh với điều kiện các quy chuẩn xuất xứ phải đảm bảo để hàng Việt Nam được hưởng các ưu đãi thuế vào thị trường Mỹ”.