“Vụ gà Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam, chúng tôi rất muốn “chiến đấu” , vì Mỹ đánh chúng ta “tơi bời”, chúng ta cũng cần phải có phản ứng mạnh. Tuy nhiên khi chúng tôi bàn chuyện cùng "chung tay" kiện thì doanh nghiệp đùn đẩy cho nhau", ông Nguyễn Phương Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) chia sẻ.