Ngân hàng Nhà nước đã tương đối thành công với chính sách làm cho người dân “chán vàng” do tận dụng được xu thế giảm kéo dài của giá vàng thế giới và chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng nội - ngoại. Tuy nhiên đô la Mỹ là đồng tiền thanh toán quốc tế, nó không giống vàng (vốn là thứ hàng hóa kim loại cơ bản) và vai trò thanh toán của nó ở Việt Nam vẫn còn rất lớn.