“Đã đến lúc tìm không gian sống và kinh doanh chất lượng hơn!”- anh Minh Thành giải thích cho lý do bỗng dưng chuyển hẳn cả cơ sở kinh doanh lẫn tổ ấm của gia đình mình từ quận 5 về Nam Sài Gòn.