Họ chẳng bao giờ than thở "Mình chẳng mua được cái này đâu" hay "Tôi không thích tiền".