Đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama, TPP được hoàn tất là một chiến thắng lớn.