Không chỉ yếu về lý, tiềm lực còn hạn chế so với Mỹ cũng khiến Trung Quốc khó lòng triển khai hoạt động quân sự đáp trả việc Mỹ cho tàu tuần tra khu vực 12 hải lý