Trong năm 2016, các doanh nghiệp FMCG tại Trung Quốc đã tăng được doanh số bán lên tới hơn 8%, còn các nhãn hàng nước ngoài chỉ tăng trưởng 1,5%.