Mô hình khoai lang Nhật Bản mới xuống giống tại Kon Tum cách đây khoảng 1-2 năm, người dân trồng thử nghiệm và đã cho kết quả rất khả quan. Có hộ sau khi trừ chi phí đã có lợi nhuận trên 1 tỷ đồng/vụ. Nhưng do chưa được nhân rộng nên mô hình này vẫn còn khá mới với người dân địa phương.