Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, nhiều khả năng là Chính phủ sẽ không phát hành đủ lượng trái phiếu Chính phủ theo kế hoạch, đề nghị được vay ngắn hạn và vay để đảo nợ.