Thanh khoản đang giảm dần, những thông tin hỗ trợ trong tháng 6 dự kiến sẽ yếu hơn nhiều so với tháng 5, và vùng kháng cự mạnh chưa vượt qua được có thể là những nguyên nhân kéo chân thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 6 này.