Theo số liệu thống kê, 2015 là năm mà nhà đầu tư khó kiếm tiền nhất trong 78 năm trở lại đây.