Trong 30 năm qua, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ở mức trung bình 10%/năm, giúp 500 triệu người dân thoát nghèo. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang cho thấy sự giảm tốc trong tăng trưởng khi các nhà lãnh đạo nước này chuyển đổi mô hình kinh tế.