Dự kiến kho ngầm ngoại quan chứa xăng dầu và dầu thô sẽ có công suất lên tới 1 triệu m3 với tổng mức đầu tư ước tính 250 triệu USD (tương đương 5.000 tỷ đồng). Tuy nhiên, phía chủ đầu tư liên tục lỗ trong nhiều năm nay và vốn chủ sở hữu chỉ có khoảng 60 tỷ đồng.